Vareggs klubbhus

Klubbhuset og garderobe er åpen fra klokken 10.30 løpsdagen. Her kan du hente startnummer, brikke og sette fra deg skiftetøy frem til klokken 12.15