Romjulsl°pet - Jansens Jaktstart 2018

Varegg Fleridrett

Fjellveien - Sandviksbatteriet - Sandviksfjellet - Fl°yen - Fl°ysvingene - Fjellveien

L°psdag: mandag 31. desember 2018

Kvinner 10,6 km... Menn 10,6 km..... Rekrutter 10,6 km

31.12.18 14:05:58 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilh°rer: Varegg il