Skansemyren Banekarusell nr 3 2024

Varegg Fleridrett

Løpsdag 13. juni 2024


Sommerlig, fin løpstemperatur, stille og strålende

Antall fullførte: 27

Resultatliste komplett
Resultatliste heat

13.06.24 20:39:19 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Varegg il