Romjulsl°pet - Jansens Jaktstart

Varegg Fleridrett.

L°psdag 7. januar 2023


Fine forhold s°rvendt og lavere enn 350 moh, slaps og is over fjellet.

Antall fullf°rte: 31

Resultatliste komplett
Resultatliste per l°ype/kj°nn

07.01.23 13:26:53 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilh°rer: Varegg il